Ürün Uygulamaları Epi

Epi
Ürün Uygulamaları

Ticari Plastikler

 TDPAT katkısı içeren poliolefinlerin görünüşleri, işlenebilirlik ve iş görürlük düzeyleri; aynı karışımın bozunurluğu hızlandırıcı katkılar olmaksızın hazırlanmış haliyle üretilen ürünlerle aynıdır. Bu yüzden,  TDPAT içeren poliolefinlerin geleneksel poliolefinlerin kullanıldığı bütün alanlarda kullanılabilmeleri şaşırtıcı değildir.  Poliolefinlerden üretilen plastiğin ambalajlarda kullanılması; bu malzemenin pahalı olmaması, kolay işlenebilmesi, iyi bariyer özellikleri, su itici olması ve geniş bir  fiziksel ve mekanik özellik aralığına sahip olmasından dolayı sıradan bir olay haline gelmiştir.  Çeşitli polietilen, polipropilen karışımları, bunların kopolimerleri ve polistren; ambalaj sektöründe diğer bütün ambalaj malzemelerinin toplamından daha fazla kullanılmaktadır. Bu durumun gerekçesi,  malzemenin çok amaçlı kullanılabilmesi ve maliyet/fayda analizinin verdiği olumlu sonuçlardır. Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE )den yapılan taşıma torbaları, düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) çöp torbaları,  gıda ambalajında kullanılan şeffaf LDPE filmler ve yönlendirilmiş polipropilen (OP) ile üretilen şeffaf elbise torbaları malzemenin çok amaçlı kullanılabilme özelliğine gösterilebilecek örneklerden sadece bir kaçıdır.  Bu uygulamaların hepsinde TDPAT içeren poliolefin karışımları kullanılabilir ve kullanılmaktadır.

Arazi Dolgusu Kaplaması

EPI teknolojisinin alışılmamış, yeni uygulamalarından biri; çöplerin gömülerek yok edilmesi sırasında arazi dolguları üzerine her gün dökülmesi gereken biyo-bozunur örtücü tabakanın üretimidir. Çöplerin gömülerek yok edilmesi sırasında, hem estetik hem hijyenik nedenlerle, her gün üzerlerinin örtülmesi bir çok ülkede yasal zorunluluktur.  Bu işlem şimdiye kadar 15 cm. kalınlığında toprak tabakasıyla yapılagelmiştir. Böyle bir yöntem, etkili  olmasına karşın pahalıdır ve hem dolgu çukurunun hem de tarıma elverişli toprağın boşa harcanmasına yol açar. TDPAT içeren PE ile yapılan bir EPI ürünü olan EnviroT, bir çok ülkede açık dolgu alanlarının örtülmesinde toprak tabakasının yerini almıştır. Kaplamanın, arazi dolgusunun yapıldığı alanda çalışmalar yeniden başlayıncaya kadar yapısal bütünlüğünü ve bariyer özelliğini koruması ne kadar  önemliyse; bozunup dağılması ve böylece atık yığınındaki gaz ve sıvı akışında azalma olmaması da o derecede önemlidir (Kaynakça 1 ve 2). EPI'ın okso biyo-bozunur arazi dolgusu kaplamalarının kullanılmasının çevreye sağladığı yararlar belirtilen kaynaklarda irdelenmektedir (Kaynakça 2, 3 ve 4). 

EnviroT kaplama malzemesinin özellikleri, Whittier-California'daki Puente Hills'de, dünyanın en büyük arazi dolgusunun bulunduğu alanda yapılan bir araştırmanın sonuçlarıyla etkileyici  biçimde ortaya konulmaktadır.  Los Angeles kentinden günde ortalama 12 000 ton tehlikesiz katı evsel atık alan bu arazide, yürürlükteki mevzuata uygun ve atıkları 6 haftadan fazla bir süre örtebilen en uygun maliyetli malzeme olduğu belirlenen EnviroT kaplama malzemesi, toprak tabakasına seçenek olarak 1999 dan beri kullanılmaktadır.  EnviroT kaplama malzemesinin çetin yaz koşullarında, atıkla ve toprakla etkileşime girmeden neredeyse 7 hafta boyunca örtü işlevi görebilmesi ve bu sürenin sonunda bozunması, Puente Hills arazi dolgusunda  günde 30,000 ft3  tarım toprağı tasarruf edilmesine imkan vermiştir.1 

1 (1 ft3  =0.028 m3  ç.n)

Tarım

Ciba Kimyasal Şirketi, tarımsal uygulamalarda kullanılmak üzere, EPI TDPAT  teknolojisine dayanan ürünler geliştirmekte ve bunları EnvirocareT ticari markasıyla pazarlamaktadır (Kaynakça 5). Ürünlerin ne kadar etkili olduğu kapsamlı laboratuvar deneyleri ve saha denemeleriyle gösterilmiştir. Ana maddesi Envirocare olan tarımsal ürünlerin bozunmadan önce ve bozunduktan sonra çevreye herhangi bir zarar vermedikleri, uluslararası standartlarda yer alan bazı deneyler kullanılarak kanıtlanmıştır.

Kaynakça

D. M. Wiles in Biodegradable Polymers for Industrial Applications, Ray Smith (editör) Cambridge, Woodland Yayıncılık (CRC Basımevi) Bölüm 3, sayfa 57-76, 2005.

G. Swift ve D. M. Wiles, Polymer Science and Technology Ansiklopedisi,  "Biodegradable and degradable polymers and plastics in landfill sites,"   başlıklı makale; J. I. Kroschwitz (ed.) Hoboken, John Wiley & Sons, 2004.

D. M. Wiles in Biodegradable Polymers for Industrial Applications, Ray Smith (editör) Cambridge, Woodland Yayıncılık (CRC Basımevi) Bölüm 16, sayfa 437-450, 2005.

G. Scott and D. M. Wiles Degradable Polymers: Principles and Applications, 2. Baskı G. Scott (editör) Dordrecht, Kluwer Academic Yayıncılık,  "Degradable hydrocarbon polymers in waste and litter control," sayfa 454-457, 2002.

N. C. Billingham, M. Bonora ve D. De Corte, "Environmentally degradable plastics based on oxo-biodegradation of conventional polyolefins," Biyo-bozunur Polimer ve Plastikler 7. Dünya Konferansı Piza, Haziran 4-8, 2002.