Maliyet Epi

Epi
Maliyet

EPI teknolojisi kullanılarak okso biyo-bozunur plastik ürünleri üretmenin maliyeti, aynı ürünlerin TDPAT bileşeni olmadan üretilmesinden  ancak % 8-10 oranında daha yüksektir. Öte yandan, hidroliz sonucu biyo-bozunur ürünlere dönüşen lineer polyester gibi hidro biyo-bozunur plastiklerin üretim süreci genelde daha karmaşıktır.  Poliolefinlerin büyük ölçekli üretiminin ekonomikliği lineer polyester üretiminde görülmez. Bu tür ürünlerin üretimi sırasında oluşan firenin geri kazanılmasında karşılaşılan zorluklar, sürecin belirgin özelliğidir. Bununla birlikte, hidro biyo-bozunur plastikler de hammadde fiyatlarının enflasyonist baskısını geleneksel plastikler kadar hissetmektedir. Hidro biyo-bozunur ürünlerin bir çoğunun hammaddesi, besin ve biyo-yakıt (örneğin biyo etanol) girdisi olarak kullanılabilecek bitki esaslı maddeler olduğundan, bu tip ürünlerin maliyet yapısı artan enerji giderlerine git gide daha bağımlı hale gelmektedir. Hidro biyo-bozunur ürünlerin imalatı diğerlerine göre daha şimdiden 2-5 kat pahalıya mal olmakta ve maliyetin gelecekte de bu düzeyde kalması, hatta enerji maliyetleri arttıkça yükselmesi beklenmektedir.