Atık Geri Kazanma Epi

Epi
Atık Geri Kazanma

EPI TDPAT teknolojisi; atıkların azaltılması, tekrar kullanılması ve geri kazanılması gibi güvenilir çevresel uygulamaları destekler. Ama aynı zamanda, çevrede birikmeyen plastik malzemelerin kullanılmasına dayanan "sorumlu tüketim" i de teşvik eder.  Kullanılmış plastiklerin tüketicinin elinden çıktıktan sonra toplanıp geri kazanılması, kaynakların korunması ve plastiklerin çevre üzerindeki zararlı etkisinin en düşük düzeyde tutulması için iyi bir yöntemdir. Okso biyo-bozunur plastikler-özellikle de bünyesinde EPI TDPAT bulunanlar-hidro biyo-bozunur (bütünüyle ya da kısmen, yenilenebilir kaynaklarla yapıldıkları iddia edilen)  plastiklerden  farklı olarak, geleneksel geri kazanma sistemlerinde kullanılmaya uygundur.

Bundan kısa bir süre önce RECYC-QUEBEC (Kanada) tarafından, Quebec eyaletinde kullanılan birkaç çeşit taşıma torbasının geri kazanılabilirlik özelliklerini değerlendirmeyi hedefleyen bir araştırma  başlatıldı. Çalışma bağımsız bir araştırma kurumunca  (Centre de recherché industrielle du Quebec - CRIQ) yapıldı. Bu kapsamda; bozunurluk özelliğine sahip torbalar %5-%50 arasında değişen oranlarda kullanılarak dört farklı HDPE torba karışımı hazırlandı.  Daha sonra karışımlar ince filmler ve ¼ " kalınlığında dairesel plakalar haline getirildi. Hazırlanan örneklerin fiziksel özellikleri belirlendi ve sonuçlar HDPE kontrol numunesinin fiziksel özellikleriyle karşılaştırıldı. Son olarak, örneklerin her biri, ASTM deney yöntemlerinde belirtildiği şekilde; yüksek sıcaklık, nem koşullarında, aynı zamanda UV ışığı altında bırakılarak, hızlandırılmış yaşlandırma deneyinden geçirildi.  Deneyin sonunda örneklerin fiziksel özellikleri yaşlandırma zamanına bağlı olarak ölçüldü ve aynı şekilde yaşlandırılmış HDPE kontrol numunesinin fiziksel özellikleriyle karşılaştırıldı. 

Bu yolla sınanan dört tür torbadan biri, Omniplast A.Ş tarafından EPI TDPAT katkısı kullanılarak Quebec Alkollü İçkiler Denetleme Dairesi (SAQ) için üretilmişti.  HDPE kontrol numunesinin tüm özelliklerini sadece bu ürünün taşıdığı görüldüğünden, ürün geleneksel polietilen geri kazanma sistemlerinde kullanılmaya uygun kabul edildi. Diğer üç torba çeşidiyle hazırlanan örnekler deneyi geçemedi.