Amaçlar ve Hedefler Epi

Epi
Amaçlar ve Hedefler

Kılavuzun  amacı, EPI'ın mevcut ve olası müşterileriyle lisansörlerinin; ürünlerinin nihai kullanıcılarının, perakende satışını yapanların ve  gıda üreticilerinin, ambalaj plastikleri alanındaki en son gelişmeler üzerinde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu gelişmeler yaşam süreleri denetim altına alınmış poliolefin (PE, PP) ve polistrenler (PS) ile ilgilidir.  

Kitabın her bölümünde  EPI ürünlerinin farklı bir yönü ele alınmakta ve o bölümde anlatılan özelliğin ambalaj sektöründe yarattığı gelişmeler açıklanmaktadır.

Yazarlar

Uluslararası Bilim Danışma Kurulu ( International Scientific Advisory Board):

Joseph G. Gho ( ISAB Başkanı), Profesör Norman Billingham (Birleşik Krallık), Profesör Emo Chiellini (İtalya), Dr. Graham Swift (ABD), Dr. David Wiles (Kanada)